ΝΕΑ

9 Δεκεμβρίου- Σύλληψις της Αγίας Άννης

Η Αγία Άννα, στην Χριστιανική παράδοση, θεωρείται ως η μητέρα της Παναγίας Μαρίας, και επομένως, είναι γιαγιά του Ιησού Χριστού. Ωστόσο, τα στοιχεία για τη ζωή της Αγίας Άννας προέρχονται κυρίως από παραδόσεις και αγιογραφίες, καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία στη Βίβλο.

Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Άννα προήρχετο από τη φυλή του Δαβίδ και είχε πανάρχαιες καταγωγές. Ο γάμος της Αγίας Άννας και του Ιωακείμ ήταν μία ένδειξη ενός δικαίου και ευλαβούς ζευγαριού που έζησε με σεβασμό στον Θεό και την πίστη.

Στην ηλικία που πολλοί θεωρούν ανώτερη, η Αγία Άννα δεν είχε αποκτήσει παιδί. Ωστόσο, με την προσευχή της και την ευλάβειά της, αποκτά την ευλογία του Θεού και συλλαμβάνει την Παναγία Μαρία. Αυτό το γεγονός είναι γνωστό ως η Σύλληψη της Παναγίας Μαρίας από την Αγία Άννα.

Αγία Άννα Καθρέπτης

Η Σύλληψη της Αγίας Άννας συμβολίζει την αρχή της Θεοτόκου, της “Θεοφόρου” ή “Μεθοδευτικής,” δηλαδή της φορέα του Θεού. Αυτό το γεγονός είναι σημαντικό στη χριστιανική παράδοση, καθώς η Παναγία Μαρία, σύμφωνα με την πίστη, γεννήθηκε χωρίς αμαρτία και επιλέχθηκε να γίνει η μητέρα του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού.

Η εορτή της Συλλήψεως της Αγίας Άννας γιορτάζεται στις 25 Ιουλίου στην Ορθόδοξη Εκκλησία και σε άλλες χριστιανικές εκκλησίες, ενώ σε ορισμένες παραδόσεις επίσης στις 9 Δεκεμβρίου.

Ιερά Λείψανα:
Μέρος της αριστεράς χειρός της Αγίας βρίσκεται στη Μονή Σταυρονικήτα Αγίου Όρους.

Μέρος του αδιάφθορου αριστερού ποδός της Αγίας βρίσκεται στην ομώνυμη Σκήτη Αγίου Όρους.

Μέρος του αδιαφθόρου δεξιού ποδός της Αγίας βρίσκεται στη Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους.

Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκονται στην ομώνυμη Μονή Λυγαριάς Λαμίας και στη Μονή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής.

Μέρος αδιαφθόρου σαρκός της Αγίας βρίσκεται στη Συλλογή της ρωμαιοκαθολικής Διεθνούς Σταυροφορίας Αγίων Λειψάνων.

Ένας καρπός της Αγίας βρίσκεται στο ρωμαιοκαθολικό Ναό του Αγ. Παύλου «ἐκτός τῶν Τειχῶν» Ρώμης.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται· τοῦ Ἰωακεὶμ γὰρ καὶ τῆς Ἄννης εἰσακούων Θεός, παρ᾽ ἐλπίδα τεκεῖν αὐτοὺς σαφῶς, ὑπισχνεῖται θεόπαιδα· ἐξ ἧς αὐτὸς ἐτέχθη ὁ ἀπερίγραπτος, βροτὸς γεγονώς, δι᾽ Ἀγγέλου κελεύσας βοῆσαι αὐτῇ· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἑορτάζει σήμερον, ἡ οἰκουμένη, τὴν τῆς Ἄννης Σύλληψιν, γεγενημένην ἐκ Θεοῦ· καὶ γὰρ αὐτὴ ἀπεκύησε, τὴν ὑπὲρ λόγον, τὸν Λόγον κυήσασαν.

 

 

Συντάκτρια: Αργυρίου Ελευθερία