ΝΕΑ

Τα «Εισόδια» και οι 4 «Είσοδοι» της Θεοτόκου (ΦΩΤΟ)

Εισόδια της Θεοτόκου: Η λέξη «είσοδος» δηλώνει τό ότι εισέρχεται κάποιος κάπου, δηλώνει μετάβαση κάποιου σέ κάποιο τόπο ή σέ κάποια άλλη κατάσταση.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι η Θεοτόκος στην ζωή της είχε τέσσερις σημαντικές εισόδους.

  • Πρώτη είσοδος τής Θεοτόκου είναι η είσοδός της στην ζωή. Αρχίζει με το γεγονός τής συλλήψεώς της και ολοκληρώνεται με την γέννησή της. Είναι δε, η είσοδος αυτή τής Παρθένου αποτέλεσμα προσευχής. Διότι με την προσευχή των γονέων της, τού Ιωακείμ και της Άννας λύθηκε η ατεκνία και γεννήθηκε η Αειπάρθενος.
  • Δεύτερη είσοδος τής Παναγίας είναι τα εισόδια, που εορτάζομε σήμερα. Σέ ηλικία μόλις τριών ετών οι γονείς της, την οδήγησαν στον Ναό. Στην πορεία της προς τον Ναό την συνόδευαν πολλές νεαρές κοπέλες ανύπανδρες, οι οποίες κρατούσαν λαμπάδες αναμμένες. Την παρέλαβε ο Αρχιερέας Ζαχαρίας, ο πατέρας τού Τιμίου Προδρόμου. Ο Ζαχαρίας με αποκάλυψη Θεού την εισήγαγε στον πιο Ιερό χώρο τού Ναού, ο οποίος ονομαζόταν «τα Άγια των Αγίων». Στον τόπο, αυτόν έμπαινε μόνο ο Αρχιερεύς μία φορά τον χρόνο.

Ο Ηλίας Μηνιάτης, ένας εκκλησιαστικός λόγιος άνδρας μιλώντας για τον τρόπο, που συντελέστηκαν τα Εισόδια γράφει: «βλέπω εδώ να προπορεύονται λαμπαδηφόροι παρθένοι, οι οποίες πανηγυρίζουν χαρούμενες την αειπάρθενο. Και στην άλλη πλευρά αστραπόμορφες αγγελικές ταξιαρχίες να χορεύουν και να υμνολογούν την εν σώματι καθαρότερη και από τούς Ασώματους Αγγέλους. Ο μεγάλος Αρχιερεύς απλώνει τα ευλαβικά χέρια του και κινούμενος από Θεία έμπνευση εισάγει στα Άγια των Αγίων την έμψυχη κιβωτό τού αγιάσματος. Και κατά τον ίδιο καιρό ο προαιώνιος Πατήρ ανοίγει τούς μακαρίους κόλπους καί δέχεται εκ δεξιών τού θρόνου τής θείας μεγαλειότατος τού Υιού Του την προορισθείσα μητέρα Του.

Διπλή είναι η είσοδος τής κεχαριτωμένης Θεόπαιδος: ΜΙΑ ΟΡΑΤΗ εδώ στο ιερό και ΑΛΛΗ ΝΟΕΡΗ εκεί στις λαμπρότητες των Αγίων. Και γι΄ αυτό εδώ στη γη ακτινοβολεί φωταγωγημένος με πληρότητα ο Ναός τού Σολομώντος, και εκεί στον Ουρανό αστράπτει διπλό το τρισόλβιο φώς τής Τρισηλίου Θεαρχικής Αίγλης. Τόσο πολύ, πού το έβλεπε αυτό προφητικά ο Προφήτης Ιεζεκιήλ και έλεγε: «και είδα καλά και εγνώρισα, ότι ο οίκος τού Κυρίου υπήρξε γεμάτος από δόξα καί λαμπρότητα». Ο οίκος τού Κυρίου, δηλαδή και ο επίγειος και ο επουράνιος».

Η δεύτερη αυτή είσοδος τής Θεομήτορος είναι καρπός τής υποσχέσεως, πού έκαναν οι γονείς της προς τον Θεό, από ευγνωμοσύνη. Διότι πλημμυρισμένοι από ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, εξαιτίας τής θαυματουργικής της γεννήσεως υποσχέθηκαν να Τού την αφιερώσουν. Κατά τούς Πατέρες, δεν στάθηκε άλλο τελειότερο πλάσμα ή άλλη τιμιότερη προσφορά μεγαλύτερη και περισσότερο ευπρόσδεκτη από τον Θεό, εκτός από την Παναγία μας. Τά εισόδια τής Παρθένου Μαρίας στα Άγια των Αγίων είναι προμήνυμα και προάγγελος τής επομένης, δηλαδή τής τρίτης εισόδου της.

  • Τρίτη είσοδος για την Υπεραγία Θεοτόκο είναι η είσοδός της στο μυστήριο τής ενανθρωπίσεως τού Θεού, τό οποίο δέχθηκε να υπηρετήση. Αυτό ξεκίνησε με τον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και ολοκληρώθηκε με την γέννηση τού Χριστού. Η τρίτη αυτή είσοδός της είναι συνέπεια τής καθαρής καί παναγίας ζωής της. Διότι ο Θεός είδε τό κάλλος της, ανεγνώρισε τήν ψυχική ομορφιά τής Παρθένου καί θέλησε νά τήν εισάγει στό μυστήριο τής Θείας Σαρκώσεώς Του.
  • Τέταρτη καί τελευταία είσοδος τής Υπερευλογημένης Μητέρας τού Κυρίου μας είναι η είσοδός της στόν Ουρανό. Αυτή η είσοδός της άρχισε μέ τό γεγονός τής ενδόξου κοιμήσεώς της. Η δέ είσοδος αυτή είναι αποτέλεσμα τής κλήσεως, τού καλέσματος, πού τής απηύθηνε ο ίδιος ο Υιός της από τούς Ουρανούς.

Θά ήθελα νά σταθούμε λίγο στήν σημερινή εορτή τών εισοδίων τής Θεοτόκου στόν Ναό. Οι γονείς της εκπλήρωσαν τήν υπόσχεσή τους στόν Θεό. Καί ήταν γι αυτούς χρέος ιερό καί καθήκον σπουδαίο νά τήν οδηγήσουν στόν Ναό τού Θεού γιά νά τήν αφιερώσουν. Η ενέργειά τους, όμως, αυτή δέν είχε αποκλειστικά καί μόνο τήν έννοια τής τηρήσεως κάποιας ευλαβούς υποσχέσεως στόν Θεό γιά τήν λύση τής ατεκνίας τους. Ήταν βαθύτερη καί πιό ουσιαστική. Πώς νά μήν προβούν σέ μιά εκδήλωση ευγνωμοσύνης πρός τόν Θεό, ύστερα από μιά τόσο μεγάλη ευεργεσία; Τήν αφιέρωσαν.Καί η αφιέρωση αυτή εκφράζει τά βαθύτερα συναισθήματά τους πρός τόν Θεό γιά τήν «θεόπαιδα» Μαρία, τήν οποία τούς χάρισε.

Ας την υμνούμε, ας την τιμούμε και ας εναποθέτουμε τις ελπίδες μας σε Εκείνη, ώστε να μεσιτεύσει στο Θεό για τη δική μας είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.

πηγή:https://ieramonopatia.gr/psyxofeli/ta-eisodia-kai-oi-4-eisodoi-tis-theotokoy-foto/