ΝΕΑ

Εορτή 10 Δεκεμβρίου – Άγιοι Μηνάς ο Καλλικέλαδος, Ερμογένης και Εύγραφος

Ο Άγιος Μηνάς ο Καλλικέλαδος, γνωστός επίσης ως Μηνάς ο Θαυματουργός, ήταν ένας θαυματουργός και μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας. Σύμφωνα με την παράδοση καταγόνταν από την Αίγυπτο και προερχόνταν απο την περιοχή του Καλλικέλαδου.

Ο Άγιος Μηνάς, σύμφωνα με την παράδοση, εγκατέλειψε την πλούσια ζωή και την ειδολολατρεία,αφου μετα απο την μόρφωση του συννειδητοποίησε ότι η πολυθειία ήταν πλάνη. Έτσι αποφάσισε να αφιερώση τη ζωή του στην ασκητική πρακτική και τη λειτουργία.

Με την ανάγνωση του  Ευαγγελίου βρήκε το φως και την αλήθεια στην ζ ωή του. Μετα απο χρόνια, ο βασιλιάς Μαξιμίνος (311 – 313 μ.Χ.) αγνωόντας ότι ο Μηνάς είναι χριστιανός, τον έκανε έπαρχο Αλεξανδρείας.Κατά την θητεία του παράκουσε την εντολή του βασιλία γαι διωγμούς Χριστιανών και διέταξε να πληθύνθουν.

Γι΄ αυτ’ο τον λόγο ο Μαξιμίνος διόρισε καινούργιο έπαρχο, τον Αθηναίο λόγιο Ερμογένη, ο οποίος για τιμωρία  βασάνισε σκληρά το Μηνά και τον έκλεισε στη φυλακή, για να πεθάνει εκεί μέσα από τις πληγές του.

 

Μετά από καιρό, όταν ο Ερμογένης έστειλε να διαπιστώσουν  πέθανε ο Μηνάς, διαπίστωσαν οτι οι πληγές του θεραπεύθηκαν.Ο Μηνάς απάντησε ότι θεραπεύθηκε την ώρα που πεσμένος στο έδαφος έψαλλε: «Εάν πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ᾿ εμού ει Κύριε» (Ψαλμός κβ’ 4).

Αργότερα, όλους μαζί τους  χριστιανους τους  αποκεφάλισαν.

Ιερά Λείψανα:
Η αδιάφθορη γλώσσα του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Λειμώνος Λέσβου.

Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στη Μονή Δοχειαρίου Αγίου Όρους και στο Μουσείο Μπενάκη των Αθηνών.

Απολυτίκιο:
Ήχος γ’. Την ωραιότητα.
Η καλλικέλαδος, θεόφρον γλώσσα σου, λαμπρώς κηρύξασα, Χριστού την σάρκωσιν, συναθλητάς σοι ευκλεείς, ειλκύσατο εν σταδίω, Μηνά παμμακάριστε, Ερμογένην τον ένδοξον, και τον θείον Εύγραφον, μεθ’ ων χαίρων ηγώνισαι. Καί νυν την Παναγίαν Τριάδα, υπέρ ημών εκδυσωπείτε.

Συντάκτρια: Αργυρίου Ελευθερία